Quina diferència hi ha entre novell i professional? 
La diferència es troba en el temps que fa que s'han finalitzat els estudis. Per a participar en la categoria novell, ha de fer menys de dos anys que s’han finalitzat els estudis o estar estudiant actualment. En canvi, per a participar en la categoria professional ha de fer més de dos anys des de la finalització dels estudis. 

Es pot participar en grup? 
Sí, però només en la categoria Novell.

Qui valorarà els projectes? 
Un Comitè Tècnic i un Jurat constituït per representants de diferents àrees implicades de l'Ajuntament de Barcelona (Àrea Economia, Empresa i Ocupació, Àrea d'Hàbitat Urbà i Àrea de Cultura), així com del món professional del disseny i la creació i de les associacions de comerciants implicades en els carrers d'aquesta edició.

Quin és el termini per poder presentar el projecte? 
Del 8 d’Abril de 2015 al 29 de Maig de 2015 a les 14h.

Puc presentar el projecte sense lliurar els sobres físics? 
No, la presentació física de la documentació administrativa i tècnica és imprescindible per a poder participar (vegeu bases legals del concurs).

El meu projecte ha estat denegat. Què puc fer? 
Si el seu projecte ha estat rebutjat només pot ser per dues causes: per no complir el requisits legals o per no entregar tota la documentació necessària recollida també a les bases legals del concurs.         

Puc presentar més d'un projecte?
No, i serà causa d’exclusió de tots els projectes, ni a títol personal ni coetàniament amb altres en el cas d'optar per la categoria novell.

Si participo en un grup puc presentar un projecte individual al mateix temps?
No i serà causa d’exclusió de tots els projectes, ni a títol personal ni coetàniament amb altres en el cas de optar per la categoria novell.

Puc inscriure'm si estic cursant la carrera? 
Sí.

A partir de quina edat es pot concursar?
Complint els requisits, a partir dels 18 anys.

És necessari disposar o cursar un determinat nivell d’estudis per a presentar-se al concurs?
No es requereix cap nivell d'estudis específic per a poder participar al concurs. Poden presentar-se professionals, titulats i estudiants de diverses titulacions, ja siguin universitàries, de formació professional o bé d’altres específiques. Cal recordar que per a participar en la categoria novell, ha de fer menys de dos anys que s'hagin finalitzat els estudis, o bé, s’estigui estudiant actualment.

Quin és el lloc i quins els horaris en els quals es poden presentar les candidatures?
Les candidatures es recepcionaran al registre de Barcelona Activa (Carrer Llacuna 162) entre les 9h i les 14h dels dies hàbils (de dilluns a divendres). La data límit serà el 29 de Maig a les 14h.

En quin format físic cal presentar la documentació tècnica?
És lliure, sempre que es presenti dins el seu sobre corresponent.

En quin format físic cal presentar la documentació tècnica?
És lliure, sempre que es presenti dins el seu sobre corresponent.

Existeix algún plànol dels 2 carrers a concurs?
Sí, estan disponibles des del web. Descarregar Plànols

Puc descarregar-me les bases del concurs en castellà?