El concurs s’obrirà en dues categories diferenciades, en les quals podran participar:

A. Categoria Novell:
Enllumenat de Via Laietana

Estudiants d’escoles d’arquitectura, enginyeria, disseny o arts plàstiques, o titulats de les mateixes disciplines o assimilables, que faci menys de dos anys que hagin finalitzat els seus estudis o els estiguin cursant en el moment de finalització del termini de presentació de les propostes i no estiguin inhabilitats per l’exercici de la professió o activitat.

B. Categoria Professional:
Enllumenat del Carrer Muntaner

Professionals vinculats als diferents camps de la creació (arquitectes, artistes plàstics, dissenyadors, enginyers, etc.) que faci més de dos anys que hagin finalitzat els seus estudis i no estiguin inhabilitats per l’exercici de la professió o activitat en el moment de finalització del termini de presentació de les propostes.

Consultar tots els detalls a les Bases del Concurs.